Pla de convivència

El Pla de Convivència, Menjador i Activitats convida a tota la comunitat educativa a respectar la normativa i establir una comunicació fluïda, sincera, discreta i útil per tots els agents implicats, és a dir: alumnat, professionals, monitors i famílies.

Pert tant, és de gran importància que tothom qui estigui relacionat amb la formació de l’alumnat conegui les activitats que es realitzen a la nostra associació per tal de treballar en el mateix sentit, garantint així la millora qualitativa de la convivència en els nostres centres.

Tota inscripció als serveis de l’APACEFAND comportarà l’acceptació dels compromisos establerts en aquest document.

Adjunt trobareu la redacció del pla de convivència i la carta de compromís Família- APACEF que caldrà signar i entregar a l’Equip de Gestió.

pla de convivència

Carta de compromís – FAMÍLIA- APACEF